Kominarik

Protipožiarne Družstvo

Cenník

Všetky ceny sa odvíjajú od zložitosti úkonu a vzdialenosti.

Preventívna protipožiarna prehliadka

Cena vykonania preventívnej protipožiarnej prehliadky je cca 1,8€ za bytovú jednotku.

Zabezpečenie kontroly požiarneho vodovodu

Cena zabezpečenia kontroly požiarného vodovodu a tlakovej skúšky hadice je 4,8€/kus
Cena sa taktiež odvíja od zložitosti úkonu a vzdialenosti.
Viac o oprave a predaji a oprave požiarno-technických zariadení nájdete TU

Zabezpečenie kontroly hasiaceho prístroja

Cena zabezpečenia kontroly Hasiaceho prístroja je 3,0€/kus
Cena zabezpečenia tlakovej skúšky Hasiaceho prístroja je 18,0€/kus
Cena sa taktiež odvíja od zložitosti úkonu a vzdialenosti.
Viac o oprave a predaji a oprave požiarno-technických zariadení nájdete TU

Zabezpečenie kontroly požiarneho uzáveru

Cena zabezpečenia kontroly požiarného uzáveru pri 0-20ks je 8€/kus
Cena zabezpečenia kontroly požiarného uzáveru pri 21-50ks je 6€/kus
Cena zabezpečenia kontroly požiarného uzáveru pri 51 a viac kusoch je 5,5€/kus