Kominarik

Protipožiarne Družstvo

Prehliadka termokamerou

Termovízne meranie sa používa pre určenie tepelných rozdielov na základe infra červeného žiarenia. Grafické znázornenie pomocou termokamery Vám s ľahkosťou ukáže úniky tepla či už na vašom komíne, alebo fasáde domu. Termokamera je výborným pomocníkom pre diagnostiku komína.

No nájdu sa aj ďalšie využitia tohoto nástroja:

  • Možnosť odhalenia úniku tepla, tepelných mostov a rôznych porúch kotlov, kúrenia, chýb a závad, ktoré sú voľným okom neviditeľné.
  • Pred zateplením budovy zistiť, kde je najväčší únik tepla a na ktoré miesta je potrebné sústrediť pozornosť.
  • Možnosť presvedčiť svojich susedov o prípadnej potrebe zateplenia.
  • Po zateplení skontrolovať účinnosť použitej izolácie a celkovú účinnosť zateplenia.
  • Termodiagnostika zariadení v priemysle počas prevádzky, bez nutnosti odstávky
  • Detekcia tepelných rozvodov, podlahového kúrenia, úniku chladu z chladiarenských a mraziarenských zariadení
  • Nájdenie poškodenej časti vodovodného potrubia, zistenie bezpečnosti krbu a tesnosti komínu
  • Odhalenie prehrievania motorov, prehrievania ložísk, prehrievania pripojovacích svoriek elektrických rozvodov trafostanice
  • Zistenie oteplenia spinacích zariadení, závady na doskách plošných spojov
  • Detekcia vadných článkov solárnych panelov FVE.

Cena termovízneho merania je cca 100€.
Cena sa taktiež odvíja od zložitosti úkonu a vzdialenosti.
Viac o cenách nájdete TU