Kominarik

Protipožiarne Družstvo

Meranie spalín

Jedným z najzávažnejších problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri nedostatočnej starostlivosti o Váš spotrebič a spalinovú cestu, je únik jedovatého oxidu uhoľnatého. Tento plyn je prudko jedovatý vďaka svojej afinite k hemoglobínu, na ktorý sa vo vašej krvi naviaže miesto potrebného kyslíka a jeho nadmerné vdýchnutie môže znamenať smrť.

Preto je nevyhnutné aby sa pravidelne vykonávalo meranie spalín Vášho spotrebiča. Meranie prebieha jednoducho za pomoci analyzátoru spalín, ktorý presne určí hodnoty CO v priestore.

Cena výkonu merania spalín je 20€