Kominarik

Protipožiarne Družstvo

Zabezpečenie kontroly požiarnych uzáverov (dvere)

Naša firma zabezpečuje kontrolu a údržbu požiarnych uzáverov (PU). V rámci údržby vykonávame opravy, napr. nastavenie samozatváračov, lepenie napeňovacej pásky atď. (Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z. ustanovuje vlastnosti, konkrétne podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru).

Na inštalovanom požiarnom uzávere musí byť zabezpečená :

1. údržba
– preventívna údržba – v lehotách určených v prevádzkových pokynoch , najmenej raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšie lehoty;
– prehliadka – raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu;
– bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe PU a po oprave PU;
– oprava – bez zbytočného odkladu po zistení poruchy PU (oprava sa vykoná vrátane prehliadky).

2. kontrola – vykonáva sa v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky, ak vlastník, správca alebo nájomca neurčil kratšiu lehotu

Požiarny uzáver:

Dverová zostava:
– dvere požiarne odolné – bráni šíreniu tepla, obmedzuje šírenie tepla alebo bráni prenosu plameňa;
– dvere dymotesné – bráni prieniku dymu;
– dvere kombinované -bráni šíreniu tepla a prieniku dymu, obmedzuje šírenie tepla a bráni prieniku dymu alebo bráni prenosu plameňa a prieniku dymu.

Cena zabezpečenia kontroly požiarného uzáveru (dverí) pri 0-20ks je 8€/kus
Cena zabezpečenia kontroly požiarného uzáveru (dverí) pri 21-50ks je 6€/kus
Cena zabezpečenia kontroly požiarného uzáveru (dverí) pri 51 a viac kusoch je 5,5€/kus

Cena sa taktiež odvíja od zložitosti úkonu a vzdialenosti.
Viac o oprave a predaji a oprave požiarno-technických zariadení nájdete TU
Viac o cenách nájdete TU