Kominarik

Protipožiarne Družstvo

Cenník

Všetky ceny sa odvíjajú od zložitosti úkonu a vzdialenosti.

Čistenie komínov

Cena čistenia komínov je cca 30€ za komín, do ktorého je zapojený spotrebič na tuhé palivo.
Cena čistenia komínov je cca 20€ za komín, do ktorého je zapojený spotrebič na plyn.
Cena spriechodnenia komínov je cca 50€ za komín.

Strojové čistenie komínov

Cena strojového čistenia komína do ktorého je zapojený spotrebič na tuhé palivo je 20€ za bežný meter.
Cena strojového čistenia komína do ktorého je zapojený spotrebič na plyn je 15€ za bežný meter.

Prekamerovanie komínov a dymovodov

Cena za prekamerovanie komína do ktorého je napojený spotrebič na tuhé palivo je cca 85€.
Cena za prekamerovanie komína do ktorého je napojený spotrebič na plyn je cca 65€.

Prehliadka termokamerou

Cena termovízneho merania je cca 100€.

Vykonávanie 4 Pa testu

Cena vykonania 4 Pa testu je 50 €

Kontrola ťahu komína

Cena merania ťahu komína je 35€

Meranie spalín

Cena výkonu merania spalín je 20€

Kolaudácia komína

Cena kolaudácie komína je 50€